Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Aktualności

Aktualności

Dalsze prace nad dokumentami planistycznymi

Odbyły się kolejne dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w dokumentach planistycznych tworzonych w związku z budową linii przesyłowej Jasiniec - Pątnów.
więcej »

Następne pozwolenie na budowę

Kolejną decyzję o pozwoleniu na budowę wydał Wojewoda Kujawsko-Pomorski
więcej »

Jeszcze jedno pozwolenie na budowę

Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał następną decyzję o pozwoleniu na budowę
więcej »

Kolejne pozwolenia na budowę

Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał kolejne dwie decyzje o pozwoleniu na budowę linii Jasiniec - Pątnów.
więcej »

Niemal 80% właścicieli prywatnych działek wyraziło zgodę na budowę linii

Wykonawca prowadzi rozmowy z właścicielami ponad 750 prywatnych działek.
więcej »

Rozpoczęcie prac - spotkanie poświęcone inwestycji

Spotkanie odbyło się 27 września w Inowrocławiu. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele władz powiatów, burmistrzowie, wójtowie i przewodniczący radni gmin leżących na trasie budowanej linii. Obecni byli również zarządcy dróg, które mają być wykorzystywane podczas budowy oraz nadleśniczowie – w związku z prowadzoną wycinką drzew.
więcej »

Uchwała w sprawie MPZP w Strzelnie

Rada Miejska w Strzelnie uchwaliła MPZP dla linii 400 kV Jasiniec - Pątnów.
więcej »

SAG zmienia się w SPIE

Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NlP, REGON oraz numer KRS.
więcej »

Pierwsze pozwolenia na budowę

Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał pozwolenia na budowę linii na terenie gmin: Nowa Wieś Wielka oraz Solec Kujawski.
więcej »

Ponad 60% właścicieli prywatnych działek wyraziło zgodę na budowę linii

Wykonawca prowadzi rozmowy z właścicielami ponad 730 prywatnych działek.
więcej »
Strona: 12345678910111213
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.