Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Aktualności

Aktualności

Wyłożenie projektu SUiKZP w gm. Inowrocław

Do publicznego wglądu został wyłożony projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław.
więcej »

Obwieszczenie Burmistrza Pakości

Opublikowano informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość
więcej »

Solec Kujawski - wyłożenie projektu SUiKZP

Do publicznego wglądu został wyłożony projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski.
więcej »

Wyłożenie projektów dokumentów planistycznych do publicznego wglądu

Wykonawca inwestycji informuje, że do publicznego wglądu zostały wyłożone projekty dokumentów planistycznych w gminach: Jeziora Wielkie, Skulsk oraz Złotniki Kujawskie.
więcej »

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne - Bydgoszcz

Wykonawca inwestycji zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne skierowane do właścicieli nieruchomości leżących na planowanej trasie linii oraz pozostałych zainteresowanych mieszkańców Bydgoszczy - Osiedla Łęgnowo Wieś.
więcej »

MPZP w Koninie opublikowany

7 grudnia 2015 r. opublikowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pątnów – Janów, w którym ujęto trasę linii 400 kV Jasiniec - Pątnów na obszarze Konina.
więcej »

Uchwała w sprawie MPZP w Solcu Kujawskim

Rada Miejska Solca Kujawskiego zatwierdziła przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400 kV Jasiniec - Pątnów.
więcej »

Uchwalono MPZP w Koninie

W Koninie uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym ujęto trasę linii 400 kV Jasiniec - Pątnów.
więcej »

Dalsze prace nad dokumentami planistycznymi

Ślesińscy Radni zdecydowali o rozpoczęciu prac nad dokumentami planistycznymi dla linii 400 kV Jasiniec - Pątnów.
więcej »

Prace nad MPZP w Gminach Nowa Wieś Wielka i Strzelno rozpoczęte

Rada Gminy Nowa Wieś Wielka oraz Rada Miejska w Strzelnie zdecydowały o rozpoczęciu prac nad MPZP dla linii 400 kV Jasiniec - Pątnów.
więcej »
Strona: 123456789101112
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.