Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Aktualny stan prac

Aktualny stan prac

Wykonawca linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec - Pątnów wybudował już 243 z 255 fundamentów, na których zmontowanych zostało dotychczas 236 konstrukcji słupów.

207 konstrukcji zostało już pokrytych powłokami antykorozyjnymi. Malarze pracują obecnie na kolejnych 9 stanowiskach.

Na 150 słupach zawieszono już przewody robocze, na 30 słupach prace trwają. Na potrójnych wiążkach przewodach roboczych - w celu ochrony linii przed drganiami powodowanymi przez wiatr - montowane są tzw. odstępniki tłumiące.

Na 101 słupach zawieszono przewody odgromowe, na 46 słupach prace trwają.
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.