Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Informacje o postępie robót

Informacje o postępie robót

Wykonawca wybudował już 92% (234 z docelowych 255) fundamentów na trasie linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec - Pątnów. Kolejne 2 są w trakcie budowy.

Na fundamentach zmontowanych zostało dotychczas 212 konstrukcji słupów. Kolejnych 7 słupów - w gm. Ślesin, Strzelno i Janikowo - jest w trakcie budowy.

182 konstrukcje zostały już pokryte powłokami antykorozyjnymi. Malarze pracują obecnie na 6 stanowiskach.

Na 67 słupach zawieszono już przewody robocze, na 23 słupach prace trwają. Na 61 słupach zawieszono przewody odgromowe, na 7 słupach prace trwają.

Na potrójnych wiążkach przewodach roboczych - w celu ochrony przewodów przed drganiami powodowanymi przez wiatr - montowane są tzw. odstępniki tłumiące.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.