Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Jak prowadzona jest budowa

Jak prowadzona jest budowa

Budowa linii elektroenergetycznej jest przedsięwzięciem o olbrzymiej skali. W prace trzeba zaangażować odpowiednią liczbę pracowników oraz specjalistyczny sprzęt. Maszyny i materiały budowlane są magazynowane w pobliżu placów budowy – tak, aby zapewnić dogodny transport do stanowisk, na których będą budowane słupy (każde stanowisko słupa to odrębny plac montażowy). W zależności od etapu prac na danym odcinku linii będzie w nie bezpośrednio zaangażowanych do 50 osób. Szacuje się, że do przeprowadzenia całości robót jest konieczne zaangażowanie łącznie około 150 osób i zakwaterowanie ich w pobliżu budowy.


Najważniejszą osobą na budowie jest kierownik budowy, który odpowiada za wszystkich pracowników, bezpieczeństwo, a także prowadzi dokumentację przebiegu prac. Inne osoby zaangażowane w budowę to m.in. kierownicy robót, inżynierowie, a także brygadziści, czyli zarządzający kilkuosobowymi zespołami pracującymi na jednym stanowisku słupa.


Z uwagi na wykopy i późniejsze prace prowadzone na wysokości, teren budowy jest ogrodzony płotem i wyraźnie oznakowany. Wstęp na plac budowy mają wyłącznie uprawnione do tego osoby – przede wszystkim wykonujący swoje zadania pracownicy Wykonawcy i działających na jego zlecenie firm. Wyróżniają ich: kask ochronny oraz odzież z elementami odblaskowymi. Jest to strój, który obowiązkowo muszą nosić wszyscy obecni na budowie.


Prace budowlane są prowadzone w godzinach zwyczajowo przyjętych. Wyjątkiem od tego mogą być sytuacje, w których prac nie można przerwać ze względów technologicznych. W trakcie prowadzonej budowy uciążliwy dla okolicznych mieszkańców może okazać się przede wszystkim wzmożony ruch na lokalnych drogach. Nie sposób go jednak wyeliminować – sprzęt i materiały muszą być systematycznie dostarczane.
W zakresie sprzętu Wykonawca korzysta przede wszystkim z samochodów ciężarowych, dźwigów i koparek, czyli sprzętu, jakiego używa się na niemal każdej budowie. Część prac wymaga użycia sprzętu specjalistycznego, choćby samochodów wykorzystywanych do naciągania przewodów czy podnośników koszowych, jednak ich rozmiary są podobne do typowych maszyn budowlanych. Słupy na miejsce budowy są dostarczane w postaci elementów, które mieszczą się w zwykłym samochodzie ciężarowym. Konstrukcje słupów są montowane na miejscu.
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.