Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Kolejny rekord zapotrzebowania

Kolejny rekord zapotrzebowania

15 lipca 2021 r. padł kolejny rekord zapotrzebowania na moc elektryczną w okresie letnim.

Zarejestrowane o godz. 12.30 zapotrzebowanie na moc wyniosło 24 533 MW. Pomimo tak wysokiego zapotrzebowania nie wystąpiły zakłócenia w pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Dotychczasowa najwyższa wartość zapotrzebowania na moc dla okresu letniego (24 336 MW) wystąpiła 9 lipca 2021 r.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.