Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / KONKURS GRAFICZNY

KONKURS GRAFICZNY

W 2016 r. przeprowadziliśmy konkurs graficzny dla młodzieży z terenów, przez które przebiega nowo budowana linia 400 kV Jasiniec - Pątnów. 

Zadanie polegało na dowiedzeniu się, jakie korzyści przyniesie nowa infrastruktura województwom kujawsko-pomorskiemu oraz wielkopolskiemu. Zdobyte informacje należało zaprezentować na plakacie reklamującym naszą inwestycję.

O wynikach pisaliśmy tutaj, a o wręczeniu nagród - tutaj.

Poniżej - zaproszenie do konkursu.

 


„102 km do bezpieczeństwa (energetycznego)” to temat pracy konkursowej. Wasze zadanie polega na utworzeniu Zespołu graficznego pod opieką nauczyciela i stworzeniu plakatu reklamującego inwestycję „Budowa linii elektroenergetycznej Jasiniec – Pątnów”

Chcemy, żebyście zastanowili się, jak wiele w Waszym codziennym życiu zależy od dostępności prądu, a więc od tego, czy w naszym otoczeniu są linie elektroenergetyczne – w tym linie przesyłowe, jak linia Jasiniec – Pątnów. Pomyślcie - czym jest dla Was i dla Waszego regionu bezpieczeństwo energetyczne?

Przejrzyjcie naszą stronę internetową, wykorzystajcie swój talent i wyobraźnię, uruchomcie pomysłowość, kreatywność i umiejętności twórcze! Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, collage, grafika komputerowa) lub w technikach mieszanych.

Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów gimnazjów z obszaru naszej inwestycji (lista szkół zaproszonych do udziału załączona jest do Regulaminu). Każda szkoła może zgłosić jeden reprezentujący ją Zespół graficzny. Maksymalna liczba członków zespołu nie powinna przekraczać 15 uczniów z jednej lub kilku klas.

Ważne terminy:

  • Konkurs trwa od 1 marca do 3 czerwca 2016 r.
  • Czas na dostarczenie przez szkołę formularza zgłoszeniowego – do 15 marca 2016 r.
  • Czas na zgłaszanie prac konkursowych – do 13 maja 2016 r.
  • Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 3 czerwca 2016 r.

Formularze zgłoszeniowe, prace konkursowe i wszelkie pytania dotyczące konkursu należy przesyłać pod adres: konkurs@liniajasiniecpatnow.pl

Nagrody dla Zwycięzców:

  • Zwycięski Zespół wygra dla swojej szkoły sprzęt elektroniczny. Ponadto wszyscy członkowie i opiekun zespołu otrzymają nagrody indywidualne.
  • Nagrodą za zajęcie II-ego i III-ego miejsca będzie sprzęt elektroniczny dla szkoły.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego Regulaminu, który można pobrać <TUTAJ>.INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.