Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / KONKURS GRAFICZNY

KONKURS GRAFICZNY

Czy zdajecie sobie sprawę ze znaczenia elektryczności w codziennym życiu? Czy wiecie, jak energia elektryczna trafia do Was z miejsca jej wytwarzania? Czy słyszeliście kiedyś o bezpieczeństwie energetycznym?

Nowa linia 400 kV, której poświęcona jest ta strona internetowa, będzie jednym z filarów zasilania województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Jej budowa przyniesie Waszemu regionowi konkretne korzyści. Czy wiecie jakie?

Jeżeli potraficie się tego dowiedzieć i pokazać to na plakacie reklamującym naszą inwestycję, to nasz konkurs jest skierowany właśnie do Was!


„102 km do bezpieczeństwa (energetycznego)” to temat pracy konkursowej. Wasze zadanie polega na utworzeniu Zespołu graficznego pod opieką nauczyciela i stworzeniu plakatu reklamującego inwestycję „Budowa linii elektroenergetycznej Jasiniec – Pątnów”

Chcemy, żebyście zastanowili się, jak wiele w Waszym codziennym życiu zależy od dostępności prądu, a więc od tego, czy w naszym otoczeniu są linie elektroenergetyczne – w tym linie przesyłowe, jak linia Jasiniec – Pątnów. Pomyślcie - czym jest dla Was i dla Waszego regionu bezpieczeństwo energetyczne?

Przejrzyjcie naszą stronę internetową, wykorzystajcie swój talent i wyobraźnię, uruchomcie pomysłowość, kreatywność i umiejętności twórcze! Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, collage, grafika komputerowa) lub w technikach mieszanych.

Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów gimnazjów z obszaru naszej inwestycji (lista szkół zaproszonych do udziału załączona jest do Regulaminu). Każda szkoła może zgłosić jeden reprezentujący ją Zespół graficzny. Maksymalna liczba członków zespołu nie powinna przekraczać 15 uczniów z jednej lub kilku klas.

Ważne terminy:

  • Konkurs trwa od 1 marca do 3 czerwca 2016 r.
  • Czas na dostarczenie przez szkołę formularza zgłoszeniowego – do 15 marca 2016 r.
  • Czas na zgłaszanie prac konkursowych – do 13 maja 2016 r.
  • Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 3 czerwca 2016 r.

Formularze zgłoszeniowe, prace konkursowe i wszelkie pytania dotyczące konkursu należy przesyłać pod adres: konkurs@liniajasiniecpatnow.pl

Nagrody dla Zwycięzców:

  • Zwycięski Zespół wygra dla swojej szkoły sprzęt elektroniczny. Ponadto wszyscy członkowie i opiekun zespołu otrzymają nagrody indywidualne.
  • Nagrodą za zajęcie II-ego i III-ego miejsca będzie sprzęt elektroniczny dla szkoły.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego Regulaminu, który można pobrać <TUTAJ>.INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.