Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Korzyści z realizacji inwestycji

Korzyści z realizacji inwestycji

GMINA I JEJ MIESZKAŃCY


Większa pewność dostaw energii do domów


Nowa linia istotnie obniży ryzyko wystąpienia rozległych awarii energetycznych, co ma bezpośredni wpływ na dostawy prądu do domów, zakładów pracy, szkół, szpitali i urzędów. Jest też warunkiem rozbudowy lokalnej sieci dystrybucji energii elektrycznej.


Większe wpływy do budżetu gminy


Inwestycja oznacza stałe wpływy z tytułu podatku płaconego przez Inwestora (Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA). Wyniosą one około 2% wartości linii elektroenergetycznej na obszarze danej gminy. Im dłuższy fragment linii przebiega przez gminę, tym wyższa jest kwota podatku.


Wynagrodzenie dla właścicieli


Właściciele, przez których działki będzie przebiegać linia, otrzymają z tego tytułu stosowne wynagrodzenia za ustanowienie tzw. służebności przesyłu.



REGION


Poprawa infrastruktury


Nowa linia 400 kV będzie jednym z filarów zasilania województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Jej budowa wpłynie na wzrost niezawodności systemu elektroenergetycznego, a w dalszym czasie umożliwi rozbiórkę wyeksploatowanych torów istniejącej linii 220 kV.


Rozwój biznesu i tworzenie miejsc pracy


Zabezpieczenie dostaw prądu ma bezpośrednie przełożenie na rozwój przedsiębiorczości na poziomie regionalnym i lokalnym, a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy. Bez gwarancji stabilnego i nieprzerwanego zasilania nie jest to możliwe.


Nowe źródła energii

Budowa linii 400 kV umożliwi w przyszłości przyłączenie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego nowych źródeł energii – elektrowni konwencjonalnych, gazowych, farm wiatrowych i solarnych.
 

 

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.