Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Krajowy System Elektroenergetyczny

Krajowy System Elektroenergetyczny

O bezpieczeństwie elektroenergetycznym Polski stanowi niezawodny i sprawny Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE). Na KSE składają się urządzenia do wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.


Zanim energia elektryczna dotrze do gniazdek w Państwa domach i urządzeń, które zasila, musi pokonać długą drogę. Czasem jest to nawet kilkaset kilometrów, ponieważ większość elektrowni w Polsce jest zlokalizowana w południowej części kraju. Przesył i dystrybucja energii na tak duże odległości, są możliwe dzięki rozbudowanej i prawidłowo funkcjonującej sieci linii przesyłowych i stacji elektroenergetycznych. Tworzą one system umożliwiający dostawy prądu w sposób ciągły i nieprzerwany do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz obiektów użyteczności publicznej w całym kraju.


W Polsce jest ok. 14 200 km linii przesyłowych, w tym około 6300 km o napięciu 400 kV. Pozostałe 7750 km to linie o napięciu 220 kV, które są stopniowo zastępowane dużo bardziej wydajnymi połączeniami 400 kV. Linie przesyłowe służą do przesyłu energii z elektrowni do stacji elektroenergetycznych. Tam napięcie jest obniżane, po czym za pomocą linii 110 kV, energia przesyłana jest do mniejszych stacji, nazywanych głównymi punktami zasilania (GPZ). Tu następuje transformacja do poziomu średniego napięcia (najczęściej 15 kV, ale także 20 kV lub 30 kV) i rozdział energii do setek mniejszych stacji transformatorowych. Dopiero z nich zasilana jest większość odbiorców końcowych, takich jak np. gospodarstwa domowe, firmy, szkoły czy szpitale. Tak energia elektryczna trafia do Państwa.


Sieć elektroenergetyczną Polski można porównywać z siecią autostrad. Linii najwyższych napięć, podobnie jak dróg autostradowych, jest obecnie za mało. W celu zapewnienia nieprzerwanych dostaw energii, konieczna jest modernizacja i rozbudowa tego rodzaju infrastruktury. Po pierwsze dlatego, że duża część linii powstała jeszcze w latach 50. i 60. ubiegłego wieku. Po drugie, trzeba wziąć pod uwagę o ile wzrosła liczba urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w przeciętnym polskim gospodarstwie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Od razu staje się jasne, z czego wynika rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Dziś w Polsce szczególnie brakuje linii 400 kV, które od lat są standardem u naszych zachodnich sąsiadów. Dlatego tak ważna jest budowa nowych linii przesyłowych, w tym linii 400 kV Jasiniec – Pątnów.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.