Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / KTO JEST KIM W INWESTYCJI

KTO JEST KIM W INWESTYCJI

W budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec – Pątnów zaangażowanych jest kilka podmiotów. Inwestorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, natomiast za etap uzgodnień formalno-prawnych i fizyczną budowę linii odpowiada konsorcjum trzech wykonawców. Liderem jest ELTEL Networks Energetyka SA, a do konsorcjum należą jeszcze dwie polskie firmy – SPIE ELBUD Gdańsk SA i Elfeko SA z Gdyni.

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (www.pse.pl)

 

 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE SA) są operatorem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. To spółka Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności określone zostały w ustawie Prawo energetyczne.

PSE SA zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego, rozwój sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE SA są właścicielem ponad 13 000 kilometrów linii oraz ponad stu stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.


Konsorcjum Wykonawców:

ELTEL Networks Energetyka SA – lider konsorcjum (www.eltelnetworks.com)Jest doświadczonym dostawcą kompletnych i nowoczesnych rozwiązań z zakresu energetyki i telekomunikacji. Zatrudnia 790 pracowników. Oferuje pełen zakres usług: przygotowanie inwestycji, projektowanie, realizację projektów sieciowych, stacyjnych i telekomunikacyjnych, eksploatację urządzeń telekomunikacyjnych, sprzedaż materiałów i urządzeń elektroenergetycznych oraz specjalistyczne szkolenia nt. bezpiecznych metod pracy przy budowie i eksploatacji linii WN i NN w unikalnym na skalę krajową Centrum Szkoleniowym.

 
SPIE Elbud Gdańsk SA – członek konsorcjum  (www.spie-sag.pl)

 

SPIE Elbud Gdańsk SA od ponad 60 lat zajmuje się budową, remontami linii, stacji elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć w Polsce i w Europie. Zatrudniając ponad 300 pracowników, jest jedną z największych firm budownictwa elektroenergetycznego w Polsce. Wieloletnie doświadczenie i specjalistyczna wiedza w połączeniu z potencjałem wykwalifikowanej kadry pozwalają spółce na kompleksową realizację najpoważniejszych inwestycji w branży elektroenergetycznej.


Elfeko SA – członek konsorcjum (www.elfeko.pl)

 


Jest jedną z największych polskich firm, kompleksowo obsługującą inwestycje w energetyce i telekomunikacji. Od ponad 20 lat wprowadza nowości technologiczne na rynek. Zatrudniając ponad 250 pracowników jest w stanie realizować własnym potencjałem największe inwestycje, począwszy od przygotowania koncepcji, poprzez projektowanie i prowadzenie prac formalno-prawnych, a kończąc na budowie. Od 2006 roku posiada certyfikowane laboratorium pomiarów pól elektromagnetycznych.INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.