Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji

Projektowana trasa linii ma ok. 104 km długości. Łączy województwa kujawsko-pomorskie i wielkopolskie, a na ich obszarze: 2 miasta na prawach powiatu, 4 powiaty grodzkie i 13 gmin (w gminie Kazimierz Biskupi - tylko w obrębie jednej działki). Schematyczny przebieg linii przedstawiono na poniższym rysunku. Dokładne mapy są prezentowane podczas spotkań informacyjno-konsultacyjnych.

 




INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.