Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / MPZP w Bydgoszczy i Ślesinie

MPZP w Bydgoszczy i Ślesinie

Do 30 stycznia można było składać uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon: Akademicka-Fordońska-Jasiniecka" w Bydgoszczy (wyłożonego do publicznego wglądu od 7 grudnia 2018 r. do 14 stycznia 2019 r.), natomiast do 25 stycznia - do MPZP uchwalanego dla terenu Gminy i Miasta Ślesin obejmującego części obszarów geodezyjnych: Kijowiec, Szyszyn i Szyszyńskie Holendry" (wyłożonego do publicznego wglądu od 28 listopada 2018 r. do 5 stycznia 2019 r.)

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.