Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / MPZP w Koninie opublikowany

MPZP w Koninie opublikowany

28 października 2015 r. Rada Miasta Konina uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Konina Pątnów - Janów. 7 grudnia plan został opublikowany. Zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia.

 

W nowym MPZP ujęto trasę linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec - Pątnów - jednej z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarze Wielkopolski i Kujaw.

 

Trwają procedury związane z wprowadzaniem trasy linii do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego kolejnych 11 gmin: Ślesin, Skulsk, Jeziora Wielkie, Strzelno, Janikowo, Inowrocław, Pakość, Złotniki Kujawskie, Nowa Wieś Wielka, Solec Kujawski, Bydgoszcz.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.