Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Następne dokumenty planistyczne w trakcie przygotowania

Następne dokumenty planistyczne w trakcie przygotowania

Radni Jezior Wielkich i Skulska podjęli 29 czerwca 2015 r. uchwały intencyjne umożliwiające rozpoczęcie prac nad dokumentami planistycznymi dla linii 400 kV Jasiniec - Pątnów. Jest to jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych realizowanych w najbliższych latach na obszarze województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Rada Gminy Skulsk podjęła dwie uchwały: w sprawie przystąpienia do zmiany obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla linii 400 kV Jasiniec - Pątnów. Rada Gminy Jeziora Wielkie przegłosowała uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tej samej inwestycji.

Trwają procedury związane z wprowadzaniem trasy linii do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 12 gmin: Konin, Ślesin, Skulsk, Jeziora Wielkie, Strzelno, Janikowo, Inowrocław, Pakość, Złotniki Kujawskie, Nowa Wieś Wielka, Solec Kujawski, Bydgoszcz.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.