Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Niemal 80% właścicieli prywatnych działek wyraziło zgodę na budowę linii

Niemal 80% właścicieli prywatnych działek wyraziło zgodę na budowę linii

Dwutorowa linia 400 kV Jasiniec - Pątnów będzie miała długość ponad 104 km. Ze względu na liniowy charakter i rozmiar inwestycji, jej trasa musiała zostać wytyczona m.in. na działkach prywatnych.
 

Każdy właściciel działki leżącej w projektowanym pasie technologicznym linii otrzymuje wynagrodzenie z tytułu ustanowienia tzw. służebności przesyłu. Jest to umowa między Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi SA i właścicielem nieruchomości, która określa zasady wykorzystywania działki na potrzeby systemu przesyłowego.
 

Naszym celem podczas ustalenia służebności przesyłu jest osiągnięcie kompromisu, który zapewni obu stronom satysfakcję z warunków zawarcia umowy. W tej chwili już ok 78% właścicieli prywatnych nieruchomości na trasie linii, wyraziło swoją zgodę na budowę nowej infrastruktury.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.