Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Postęp prac

Postęp prac

Wykonawca linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec - Pątnów wybudował już 236 z 255 fundamentów, na których zmontowanych zostało 226 konstrukcji słupów. Kolejne 2 słupy - w gm. Konin - są w trakcie budowy.

190 konstrukcji zostało już pokrytych powłokami antykorozyjnymi. Malarze pracują obecnie na kolejnych 8 stanowiskach.

Na 66 słupach zawieszono już przewody robocze, na 36 słupach prace trwają. Na potrójnych wiążkach przewodach roboczych - w celu ochrony linii przed drganiami powodowanymi przez wiatr - montowane są tzw. odstępniki tłumiące.

Na 61 słupach zawieszono przewody odgromowe, na 14 słupach prace trwają.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.