Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Postęp robót w maju

Postęp robót w maju

Na budowie dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec - Pątnów jest już ponad 97% (248 z 255) gotowych fundamentów, na których zmontowanych zostało dotychczas 240 (94%) słupów. Prace fundamentowe trwają na 4 stanowiskach. Kolejne konstrukcje są pokrywane powłokami antykorozyjnymi. Przewody robocze zawieszono już na 200 słupach, na kolejnych 24 prace trwają. Przewody odgromowe zawieszono na 173 konstrukcjach.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.