Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Przedstawiciele terenowi pracują. Prosimy o ostrożność.

Przedstawiciele terenowi pracują. Prosimy o ostrożność.

Przypominamy, że w terenie wykonują aktualnie swoje zadania przedstawiciele terenowi wykonawcy budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec – Pątnów. Są to osoby zatrudnione w firmach ELTEL Networks Energetyka SA, SAG Elbud Gdańsk SA oraz Elfeko SA. Nasi pracownicy kontaktują się z właścicielami działek leżących na trasie linii w oparciu o odpowiednie pisemne pełnomocnictwa Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. Są to dokumenty niezbędne do prowadzenia rozmów w imieniu Inwestora, który jako spółka Skarbu Państwa realizuje strategiczną z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski inwestycję celu publicznego.

Jednocześnie wciąż docierają do nas sygnały o działaniach przedstawicieli firm niemających stosownych upoważnień wydanych przez Operatora Systemu Przesyłowego. Osoby te oferują pomoc w uzyskaniu lub powiększeniu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.

Informujemy, że udział kancelarii odszkodowawczych i innych podobnie działających podmiotów nie wpływa na zwiększenie należnej rekompensaty, której wysokość wyznaczana jest w oparciu o operat szacunkowy sporządzany przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Właścicieli gruntów może natomiast narażać na niepotrzebne koszty oraz utratę części należnej kwoty.

W przypadku zawierania umów z tymi podmiotami należy zachować daleko idącą ostrożność. Warto się upewnić, czy proponowane warunki – w tym dotyczące opłat, prowizji i możliwości zrezygnowania z usług – są dla właścicieli działek bezpieczne. Może bowiem dochodzić do sytuacji, w których po podpisaniu umowy z przedstawicielami tego rodzaju firm, właściciele działek będą zobowiązani podzielić się dużą częścią pieniędzy, które mogą otrzymać w wyniku samodzielnych, bezpośrednich rozmów z przedstawicielem Wykonawcy.

Przypominamy, że w przypadku podpisywania umów z naszymi przedstawicielami nie są pobierane od właścicieli nieruchomości zaliczki w gotówce oraz inne tego typu opłaty.

W razie pytań oraz niepokojących sygnałów związanych z działaniami podmiotów niebędących przedstawicielami PSE SA, pozostajemy do dyspozycji. Dane kontaktowe rzecznika prasowego inwestycji: Marek Rudnicki, tel. 604 204 205, mail: kontakt@liniajasiniecpatnow.pl.INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.