Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Rozpoczęcie prac - spotkanie poświęcone inwestycji

Rozpoczęcie prac - spotkanie poświęcone inwestycji

Spotkanie poświęcone inwestycji odbyło się 27 września w Inowrocławiu. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele władz powiatów, burmistrzowie, wójtowie i przewodniczący radni gmin leżących na trasie budowanej linii. Obecni byli również zarządcy dróg, które mają być wykorzystywane podczas budowy oraz nadleśniczowie – w związku z prowadzoną wycinką drzew. Wydarzenie zorganizował wykonawca budowy linii, czyli konsorcjum firm Eltel Networks Energetyka, SPIE Elbud Gdańsk i Elfeko. Główne tematy dyskusji wiązały się z przebiegiem procesu budowlanego, bezpieczeństwem oraz naprawą szkód, które mogą pojawić się w trakcie prac.


Przedstawiciele wykonawcy omówili aktualny stan prac i plany na najbliższe miesiące. Informowano, że jedną z uciążliwości związanych z inwestycją może być wzmożony ruch na lokalnych drogach. Nie sposób go jednak wyeliminować, ponieważ sprzęt i materiały muszą być systematycznie dostarczane na place budowy. W terenie pojawi się ciężki sprzęt: koparki, samochody ciężarowe i dźwigi. Wykonawca zapewnił jednak, że będzie działał w sposób możliwie jak najmniej uciążliwy tak dla ludzi, jak i dla środowiska naturalnego.


Wybudowanych zostanie 258 słupów. Długość linii określa się na ok. 105 km. Zgodnie z założeniami budowa ma zostać sfinalizowana do końca 2018 r. Roboty zaczęły się już we wrześniu. Na terenie gmin Solec Kujawski i Nowa Wieś Wielka przeprowadzona została wycinka drzew i budowane są pierwsze fundamenty słupów. Od października 2017 r. do stycznia 2018 r. wykonawca planuje rozpoczęcie prac budowlanych w kolejnych gminach.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.