Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Stan robót w czerwcu

Stan robót w czerwcu

Na budowie dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec - Pątnów jest już 99% (252 z 255) gotowych fundamentów, na których zmontowane zostały 242 słupy (95% liczby docelowej). Montaż konstrukcji trwa na kolejnych 7 stanowiskach. Kolejne 32 konstrukcje są pokrywane powłokami antykorozyjnymi. Przewody robocze zawieszono już na 214 słupach, na kolejnych 24 prace trwają. Przewody odgromowe zawieszono na 189 konstrukcjach, na kolejnych 16 prace trwają.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.