Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Stan robót w lipcu

Stan robót w lipcu

Na budowie linii 400 kV Jasiniec - Pątnów są już gotowe 252 z 255 fundamentów, na których zmontowanych zostało 248 słupów (czyli 97% docelowej liczby konstrukcji). Montaż trwa. Powłokami antykorozyjnymi pokryto już 209 słupów, na kolejnych 32 prace trwają. Przewody robocze zawieszono już na 231 słupach, na kolejnych 15 prace trwają. Przewody odgromowe zawieszono na 196 konstrukcjach, na kolejnych 11 prace trwają.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.