Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Stan robót w sierpniu

Stan robót w sierpniu

Na budowie linii 400 kV Jasiniec - Pątnów są już gotowe 252 z 255 fundamentów, na których zmontowanych zostało 249 słupów (czyli 98% docelowej liczby konstrukcji). Montaż trwa. Powłokami antykorozyjnymi pokryto już 212 słupów, na kolejnych 31 prace trwają. Przewody robocze zawieszono już na 235 słupach, na kolejnych 12 prace trwają. Przewody odgromowe zawieszono na 211 konstrukcjach, na kolejnych 18 prace trwają.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.