Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Umowa o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie

31 grudnia 2020 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały umowę o dofinansowanie na realizację budowy linii elektroenergetycznej Jasiniec – Grudziądz Węgrowo – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń wraz z budową/rozbudową stacji w tym ciągu liniowym.

Nowoczesna infrastruktura przesyłowa to większe możliwości rozwojowe aglomeracji bydgoskiej i trójmiejskiej oraz Pomorza. Linie elektroenergetyczne najwyższych napięć łączące południe i północ kraju wciąż jeszcze służą przede wszystkim do transportu energii z konwencjonalnych źródeł jej wytwarzania, zlokalizowanych głównie na południu. W najbliższych latach sytuacja ta zmieni się - wraz z budową kolejnych źródeł energii na Pomorzu. Dzięki inwestycjom PSE realizowanym na północy Polski będzie można efektywnie odebrać i przesłać do odbiorców energię z nowych źródeł, podkreśliły PSE.

Kontunuacją dofinansowanego połączenia w kierunku południowym jest linia Jasiniec (Bydgoszcz) – Pątnów (Konin).

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.