Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Umowy i wynagrodzenia krok po kroku

Umowy i wynagrodzenia krok po kroku

Ze względu na charakter inwestycji, trudno jest wytyczyć trasę tak, aby całkowicie ominąć działki prywatne. Część linii prowadzi się więc przez tego typu tereny. Dlatego przedstawiciele firm wykonawczych (ELTEL Networks Energetyka SA, SPIE ELBUD Gdańsk SA i ELFEKO SA) sukcesywnie kontaktują się z ich właścicielami i rozmawiają o możliwości zlokalizowania linii. Reprezentanci wykonawcy przedstawiają właścicielom działek propozycję wynagrodzenia w zamian za zgodę na wybudowanie linii na ich nieruchomości.


Jak szacuje się wartość wynagrodzenia za służebność przesyłu?


Wykonawca rozpoczyna pracę od sporządzenia tzw. operatów szacunkowych dla każdej nieruchomości, która będzie położona pod planowaną trasą linii. Taki operat stanowi podstawę do wyceny wynagrodzenia i odszkodowania, jakie oferowane właścicielowi. Każdy właściciel nieruchomości pod linią otrzymuje bowiem wynagrodzenie z tytułu ustanowienia tzw. służebności przesyłu oraz odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości.


Czym jest służebność przesyłu?


To instrument prawny służący do regulowania relacji pomiędzy firmami zajmującymi się przesyłem gazu czy prądu, a właścicielem nieruchomości, na której przedsiębiorstwo zamierza wybudować infrastrukturę przesyłową. Służebność określa precyzyjnie zasady wykorzystywania nieruchomości na potrzeby elementów systemu przesyłowego. Dotyczy to również linii energetycznych. Przepisy o służebności przesyłu wskazują też jasno, co firma korzystająca z prywatnej nieruchomości może na niej robić, a czego robić jej nie wolno. W praktyce służebność określa, jaką linię można na działce wybudować i zapewnia firmie prawo dostępu do tej części działki, gdzie linia się znajduje. Zezwala także na prowadzenie prac eksploatacyjno-remontowych. Każdemu właścicielowi firma przesyłowa wypłaca jednorazowo wynagrodzenie z tytułu służebności. Umowa służebności zawierana jest w formie aktu notarialnego i musi zostać wpisana do księgi wieczystej nieruchomości. Należy podkreślić, że absolutnie nie zmienia się właściciel działki.  


Rozmowy z właścicielami krok po kroku


Przedstawiciel wykonawcy odwiedza właściciela gruntu. Informuje o inwestycji, pyta o zgodę na lokalizację linii na nieruchomości. Przedstawia również umowę cywilno-prawną, którą planuje podpisać z właścicielem. Prezentuje operat i informuje ile wynosi proponowane kwota wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu oraz w jaki sposób została oszacowana.  Po podpisaniu pierwszej umowy następuje wypłata pierwszej części wynagrodzenia.


Służebność przesyłu wymaga następnie spotkania u notariusza. Zawierana jest wówczas umowa w formie aktu notarialnego. Po jej podpisaniu przez właściciela następuje wypłata drugiej transzy wynagrodzenia.


Wykonawca proponuje właścicielom gruntów czytelne umowy na ustanowienie służebności przesyłu. Każdy z właścicieli ma czas, aby sprawdzić́ wszystkie jej zapisy. Zachęcamy do konsultowania i dopytywania naszych przedstawicieli o wszystkie kwestie budzące wątpliwości.INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.