Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Zakres prac

Zakres prac

Wykonawcy odpowiadają za kompleksową realizację inwestycji. Oznacza to, że są zobligowani do zrealizowania wszystkich prac projektowych, formalnoprawnych, realizację prac budowlano-montażowych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. W związku z tym, Wykonawcy odpowiadają m.in. za:

  • przebudowę obiektów kolidujących z projektowaną linią
  • zakup, dostawę, magazynowanie i transport na plac budowy niezbędnych do budowy linii materiałów
  • budowę linii wraz z dwoma traktami światłowodowymi OPGW 48J
  • wykonanie mostu kablowego na terenie SE Jasiniec, łączącego linię Bydgoszcz Zachód – Jasiniec z rozdzielnią 220 kV
  • przeprowadzenie prób i badań odbiorczych


INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.